Anatecor
Dă mai departe!

 

 

Organigrama ANATECOR

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR

CONSILIUL DIRECTOR

PREȘEDINTE

ec. Remus Tănase

VICEPREȘEDINȚI:

Cercetare științifică

prof. univ. dr. Traian Stănciulescu

Relații externe

------

Învățământ

med. drd. Călin Andrițoiu

Consilieri Consultanți

DIRECTOR EXECUTIV

ec. Alina Nergilă

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT

ing. Rodica Costică

DIRECȚIA TERAPII

terap. Mircea Ștefea

DIRECȚIA CERCETARE

prof. Michael Szellner
X