Anatecor
Dă mai departe!

 

 

Statutul Asociatiei „Școala de Terapii Complementare ANATECOR”

EXTRAS DIN STATUTUL

ASOCIAȚIEI FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL

„ȘCOALA DE TERAPII COMPLEMENTARE ANATECOR”

 

 

Prezenta Asociație este persoană juridică română, autonomă, apolitică, pacifistă, neguvernamentală, fără scop patrimonial, a cărei constituire, mod de organizare și funcționare sunt reglementate de dispozițiile prezentului statut , ale actului constitutiv și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Asociația se constituie cu scopul de a promova importanța și utilitatea practicilor tradiționale populare românești pentru menținerea sănătății (așa-zise leacuri de casă). Leacurile de casă numite astăzi conform legii 118/2007 „practici tradiționale” se încadrau într-o mare varietate de remedii: plante, lut, minerale, loțiuni pentru frecții și masaje, ventuze etc., prezentate sub diferite forme și administrate după caz intern sau extern.

Asociația va desfășura activități ce vizează:

 1. informarea populației despre importanța și utilitatea acestor practici terapeutice/tradiționale;
 2. formarea, specializarea și perfecționarea profesională a adulților, prin cursuri organizate conform standardelor ocupaționale corespunzătoare prin ore de teorie și practică;
 3. organizarea de evenimente și manifestări în țară și străinătate: Ateliere, Conferințe, Congrese, Seminarii, Expoziții, Tabere tematice, Târguri;
 4. dezvoltarea și exercitarea practicilor care permit transformarea pozitivă, creșterea spirituală individuală, precum și evoluția pozitivă a persoanei;
 5. ocrotirea vieții ca parte integrantă a biosferei. Omul, animalul, vegetația, regnul mineral fac parte din ecosistemul terestru și trebuiesc conservate nealterate;
 6. sprijinirea creșterii nivelului de cunoștințe, deprinderi și aptitudin individuale, a tuturor participanților la cursuri;
 7. inițierea unor cursuri educative/ședințe pentru copii, elevi, studenți, tineri, adulți, prin contituirea de programe teoretice și practice;
 8. atragerea fondurilor europene;
 9. producerea, editarea și difuzarea de filme de scurt metraj, de cărți, de traduceri, reviste, broșuri, afișe, pliante, materiale audio-video, materiale publicitare cu conținut educațional și în format electronic, privind scopul și domeniul de activitate al asociației în limba română și în alte limbi;
 10. ține evidența terapeuților (persoane fizice și/sau juridice); pentru aceasta organizează și pune în funcție ˂ Ordinul Terapeuților Practicanți de Terapii Complementare ˃.
 11. atestarea profesională a terapeuților

 

În demersurile pe care le va face pentru soluționarea problemelor de care se va ocupa, asociația va păstra confidențialitatea informațiilor deținute, mai puțin cele de interes public.

Dobândirea calității de asociat.

         Poate deveni membru al ASOCIAȚIEI orice cetățean român sau străin care aderă pe baza liberului consimțământ prin cerere scrisă după ce a luat cunoștință de prevederile statutului Asociației, Codul terapeutului, principiile etice și deontologice, care practică autorizat una din terapiile sau metodele specifice sectorului de terapii complementare/alternative și care plătesc cotizația. Cererea de dobândire a calității de membru al asociației (asociat) se adresează președintelui Asociației. Consiliul Director analizând cererea o aprobă sau o respinge motivat.

X