Anatecor
Dă mai departe!

 

 

Realizări

 • A fost obtinut acordul Ministerului Sanatatii privind organizarea evidentei si licentierii terapeutilor;
 • Pe baza fundamentarii istorice, stiintifice si statistice a fostobtinut cu acordul Ministerului Muncii inregistrarea in codul COR a meseriei de Terapeut in Terapii Complementare ;
 • S-a obtinut autorizatia de Furnizor de Formare Profesionala, de la Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor ;
 • A fost constituit primul Corp National de Lectori, care prin competenta profesionala, armonie cognitiava si actiune sinergica sa conlucreze la o mai buna formarea terapeutilor;
 • Am facut pasi importanti in definirea conceptului modelului uman unitar in vederea fundamentarii Manualului terapeutului in terapii complementare;
 • S-a elaborat Codul de Etica si Deontologie Profesionala;
 • S-a organizat Colegiul de Atestare si Acreditare a terapeutilor si lectorilor;
 • S-au pus bazele unui Sistem Integrat de Terapii Complementare si suntem in faza de finalizare a Standardizarii principalelor specializari;
 • S-au organizat si se vor organiza in continuare cursuri de formare si perfectionare profesionala a terapeutilor in terapii complementare;
 • S- a pus in functiune Registrul Terapeutilor , Corpul terapeutilor;
 • Organizarea anuala a Conferintei Internationale de Terapii Complmentare din Romania cu aplicare directa la toate dimensiunile structurii umane.
X